Zasady gry

Jak grać

Cel Gry

Zadaniem graczy jest tworzenie słów leżących w jednej kolumnie lub wierszu z wykorzystaniem liter znajdujących sie na kolorowych płytkach, starając się przy tym zdobyć jak najwiecej punktów.

Dopuszczalne ruchy

 • Wyłożenie płytek.
 • Wymiana płytek.
 • Opuszczenie kolejki (pas).

Wykładanie płytek

 • Pierwsze słowo wykładane na planszy musi przechodzić przez pole centralne (czerwone pole z gwiazdką).
 • Każde nowe słowo musi współdzielić przynajmniej jedną płytkę z już istniejącym słowem na planszy.
 • Za poprawne uważa się wszystkie słowa istniejące w Słowniku Języka Polskiego (www.sjp.pl) lub Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty (http://www.pfs.org.pl/osps.php) - w zależności od wybranego słownika - z wyjątkiem słów zaczynających się wielką literą, skrótów i słów z łącznikiem lub apostrofem.
 • Płytka bez żadnej litery to tzw. blank. Po wyłożeniu blanka na planszę określa się, jaką zastępuje literę. Wskazaną literę blank zastępuje do końca partii.

Punktacja

 • Wartość słowa to suma wartości liter tworzących słowo z uwzględnieniem premii literowych oraz słownych.
 • Wartość litery określa kolor płytki, na którym znajduje się litera.
 • Płytka bez żadnej litery (blank) ma szary kolor i wartość 0.
 • Premie literowe

  • Kolor płytki zgadza sie z kolorem pola planszy.
  • Wartość litery jest potrajana.

  Premie słowne

  • Wykładana płytka znajduje sie na polach oznaczonych symbolem 2X lub 3X.
  • Obliczana jest po dodaniu premii literowej.
  • W zależności od premii, wartość słowa jest podwojona lub potrojona.

  Bonus

  • Wyłożenie wszystkich 7 płytek w jednym ruchu premiowane jest dodatkowymi 50 punktami.

Zakończenie

 • Wszystkie płytki zostały rozdane oraz jeden z graczy wykłada wszystkie posiadane płytki, wszyscy gracze opuścili dwie następujące po sobie kolejki.
 • Po zakończeniu od punktów każdego gracza odejmuje się punkty za niewykorzystane płytki.
 • Jeśli któryś z graczy wyłożył na planszę wszystkie swoje płytki, to dodaje mu się punkty odjęte za płytki niewykorzystane przez jego przeciwników.