Regulamin

Administratorzy gry Literaki mogą zbierać wszystkie istotne dane w celu identyfikacji użytkowników, którzy są odpowiedzialni za naruszenie zasad. Dostęp do oraz użytkowanie gry Literaki, nie może być w żaden sposób wymuszone. Administracja zastrzega sobie prawo do wycofania przywileju korzystania z gry niektórym użytkownikom, czasowo lub na stałe, bez konieczności podania przyczyny lub wcześniejszego ostrzeżenia.

Netykieta

 • Wszystkie formy szykanowania, nękania i przemocy ustnej lub pisemnej jest absolutnie niezgodne z zasadami i powinny być natychmiast zgłaszane do administracji wraz z dołączoną dokumentacją.
 • Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do stałego zablokowania dostępu gracza jeżeli wystąpi taka sytuacja.
 • Obelgi, ekstremalne wulgaryzmy, nadużycia lub jakiekolwiek podobne wykroczenia są zabronione. Lekceważenie tych zasad spowoduje reakcję administracji lub moderatorów w postaci ostrzeżeń lub wykluczenia gracza.
 • Wszelkie obelgi w stronę administratorów i moderatorów nie będą tolerowane. Nie będzie się tolerować żadnych nadużyć ze strony użytkowników. Administratorzy i moderatorzy gry natychmiastowo podejmą stosowne działania wobec wszelkich nadużyć.

Trolowanie / Kłótnie

 • Nie należy umyślnie prowokować pozostałych użytkowników w celu wywołania negatywnej reakcji. Nie troluj i nie wywołuj kłótni. Tego typu zachowanie wiąże się z blokowaniem dostępu do gry.

Zakaz politycznych / religijnych konwersacji / dyskusji / debat

 • Tematy takie jak religia i polityka uważane są jako kontrowersyjne i prowokujące konflikty, dlatego poruszanie tych tematów jest zabronione w przestrzeni gry. Jeżeli poruszysz któryś z tematów zostaniesz poproszony o zamknięcie wątku. Jeżeli będziesz kontynuował i rozwijał temat możesz zostać zablokowany.

Wykorzystywanie ewentualnych błędów gry / oszustwa

 • Wszelkie dyskusje, w których puszcza się w obieg informacje dotyczące ewentualnych błędów w grze nie są dozwolone, i może doprowadzić do odcięcia dostępu usługi. Wszelkie zauważone błędy, nieprawidłowości należy zgłosić do adminstracji.

Działania nielegalne

 • Zamieszczanie treści (na forum, czacie czy innych komunikatorach gry) zachęcających do jakichkolwiek czynności, które w świetle obowiązującego prawa są nielegalne, jest zabronione. Podobne treści mogą zostać zablokowane przez administrację/moderację bez uprzedniego informowania.
 • Zastrzegamy sobie prawo do powzięcia odpowiednich kroków, również wiążących się z konsekwencjami prawnymi, w szczególności jeśli jest zagrożone fizyczne dobro użytkownika.

Rasizm i złośliwe podżeganie

 • Nie akceptujemy podburzania, podżegania rasistowskiego czy upowszechniania politycznej propagandy. Podejmiemy odpowiednie i natychmiastowe działania przeciw każdemu zachowaniu naruszającemu tę zasadę. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, czy edycji każdego konta nacechowanego rasistowskimi odniesieniami lub innym szkodliwym zachowaniem. Dotyczy to również nazw użytkowników (username) w ten czy inny sposób naruszających przepisy prawa.

Pornografia i erotyzm

 • Wszelkie linki, reklamy i zdjęcia dotyczące treści erotycznych lub treści które są nieodpowiednie dla nieletnich, nie będą tolerowane. Dotyczy to również nazw użytkowników (pseudonimów), które opisują lub zawierają elementy pornograficzne, lub elementy nieodpowiednie dla małoletnich.

Dyskryminacja

 • Dyskryminacja mniejszości, osób niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie, grup społecznie upośledzonych i innych, nie będą tutaj tolerowana i poskutkuje natychmiastowym nałożeniem kary.

Profile, podpisy, awatary

 • Będziemy natychmiast reagować na wszelkie naruszenia zasad profilów użytkowników, oraz ich podpisów. Administracja i moderatorzy zadecydują, kiedy podpis nie będzie więcej akceptowany. Odpowiedni użytkownicy zostaną od razu poinformowani i proszeni o podjęcie natychmiastowych, odpowiednich działań. Jednak administracja i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania i zmiany profili bez uprzedzenia.

Indywidualne przypadki, które nie zostały uwzględnione

 • Dla poszczególnych przypadków nie objętych zasadami określonymi w niniejszym obwieszczeniu, administracja podejmie decyzje na podstawie dostępnych faktów. We wszystkich przypadkach, administratorzy i moderatorzy mają prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.

OSTRZEŻENIE

 • Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania zasad w regulaminie. Chcemy również prosić aby nie testować/naginać poziomu naszej tolerancji. Moderatorzy i administratorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikowania gry i zasad gry według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.