Prywatność

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach usługi Literaki.

Administratorem usługi Literaki jest firma Ququplay LLC, 8 Penny Ln, Dryden, New York, 13053, Stany Zjednoczone.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mailhi@ququplay.com

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator– Ququplay LLC, 8 Penny Ln, Dryden, New York, 13053, Stany Zjednoczone,

Usługa– usługa dostarczana przy pomocy aplikacji mobilnej Literaki,

Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta z Usługi

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w ramach świadczenia Usługi, takich jak formularz rejestracyjny i formularz profilu użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracyjnego (email, hasło) przetwarzane są w celu obsługi konta oraz w celu przesłania materiałów marktingowych.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza profilu Użytkownika (Imię, Nazwisko, Miasto, O mnie, Płeć ) przetwarzane są w celu w wzbogacenia profilu Użytkownika.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Użytkownik może usunąć swoje dane osobowe za pomocą opcji "Usuń konto" dostępnej poprzez Menu `> Więcej `> Usuń konto.

Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

Inne Technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Usługi:
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Usługi. Kod korzysta z włączonej opcji anonimizacji adresów IP.

Logi Serwera

 1. Korzystanie z Usługi wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane jest API Usługi.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Usługi i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Usługi, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.